อบจ.พิษณุโลกติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยนาข้าวอ.บางระกำ 5,000 ไร่เจอภัยแล้ง

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ และนายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบางระกำ จำนวน 2 จุด คือ จุดแรกที่บริเวณบึงตะเคร็ง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขาควาย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบผันน้ำจากบึงตะเคร็งลงสู่คลองโพธิ์เเละคลองเก้าลัง ซึ่งเป็นคลองน้ำสาขาย่อย หรือคลองไส้ไก่ ที่อยู่บริเวณโดยรอบของบึงตะเคร็งเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางระกำ จำนวน 12 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ได้สูบน้ำไปใช้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรจำนวนกว่า 200 ครัวเรือน และมีพื้นที่การเกษตรกว่า 4,000 ไร่ รวมทั้งใช้เลี้ยงโค-กระบือ สำหรับบึงตะเคร็งแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของของโครงการแก้มลิงที่สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วม รองรับและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพื้นที่ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

จากนั้นเดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกนาข้าวในพื้นที่หมู่ 2 บ้านชุมแสงสงคราม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว สูบน้ำขึ้นจากเเม่น้ำยมลงสู่คลองหนองใหญ่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 ตำบลชุมแสงสงคราม จำนวน 33 ครัวเรือน ได้สูบน้ำจากคลองดังกล่าวไปหล่อเลี้ยงนาข้าวจำนวนกว่า 1,000 ไร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และมีเกษตรกรบางรายปลูกข้าวมาเป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้วแต่ไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวจนแทบจะยืนต้นตายทั้งแปลงและไม่สามารถทำอะไรได้เพียงแต่เฝ้ามองอย่างไร้ความหวัง ภายหลังทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เกษตรกรต่างดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถมีน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวที่ได้ลงทุนไปจำนวนมากให้รอดตาย โดยทางเจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือหากมีฝนตกจำนวนมากจนมีปริมาณน้ำเพียงพอก็จะยุติภารกิจดังกล่าว.

———————————————–

แสดงความคิดเห็น