นครชุม MOU ป่าไม้ เตรียมพัฒนาจุดชมวิวร่องเขานครชุม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์ ปลัดอบตนครชุม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
พร้อมด้วยนายบุญสม โตแทนสมบัติ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย จังหวัดพิษณุโลก  ได้ทำการลงบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ในการบูรณาการพื้นที่ในการสร้างความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ดำเนินงาน หรือ กิจกรรม หรือ โครงการ ภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย ให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องประสานความร่วมมือในพื้นที่ให้เกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะได้เกิดประโยชน์ภาครัฐ ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะจุดชมวิวร่องเขานครชุม ซึ่งเป็นพื้นที่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย

นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์ ปลัดอบตนครชุม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
กล่าวว่า หลังจากทำ MOU กับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย แล้วถือว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจุดชมวิวร่องเขาแห่งนครชุม ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างมาชมทะเลหมอก และทิวทัศน์ที่สวยงาม ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเป็นไม้ที่ยื่นไปออกไปเป็นสกายวอค แต่ด้วยเวลที่ผ่านไป ทำให้ผุพัง ทาง อบต.นครชุม จึงได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาให้เป็นจุดชมวิวที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยร่วมมือกับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามต่อไป

///////////////

 

แสดงความคิดเห็น