ผวจ.พิษณุโลกเปิดการแข่งขันกอล์ฟวังจันทน์ 62 ชิงถ้วยเกียรติยศแม่ทัพภาคที่ 3

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่าย บชร.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟวังจันทน์ ’62 โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมให้การต้อนรับ
นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม และเป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟวังจันทน์ ’62  กล่าวว่า  การจัดการแข่งขันกอล์ฟวังจันทน์ ’62 มีพิธีเปิดการแข่งขันขึ้นวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่าย บชร.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างความสามัคคีและช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยมีทีมกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 50 ทีม มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คน
 สำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น ประเภททีม  และประเภทบุคคล วิธีการแข่งขัน ออกรอบ Shot Gun กำหนด 2 ช่วงเวลา เช้า 07.30 น. บ่าย 12.30 น.  กฎ กติกา การแข่งขัน 1.ใช้กฎ U.S.G.A., R&A  และ Local Rules ของสนามกอล์ฟดงภูเกิด และอนุญาตให้เปลี่ยนลูกพัทบนกรีนได้       2.การคิดคะแนน ใช้ระบบ 36 System 3.การออกรอบในการแข่งขันกำหนดกลุ่มละไม่เกิน 6 คน  4.การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัลสำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น
ประเภททีม  ถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชนะเลิศ  พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ  แม่ทัพภาคที่ 3
รางวัลรองชนะเลิศ  พล.ท.สุภโชค  ธวัชพีระชัย  แม่ทัพน้อยที่ 3
ประเภทบุคคล ถ้วยเกียรติยศ
FRIGHT A  ถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชนะเลิศ Low Gross  นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศ Low Net  ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบำรุงรักษา
FRIGHT B  ถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชนะเลิศ Low Gross  นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศ Low Net  นายนิสิต  สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย
FRIGHT C  ถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชนะเลิศ Low Gross  ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์ อธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
รางวัลชนะเลิศ Low Net  นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก
FRIGHT Lady  ถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชนะเลิศ Low Gross  นายยงยศ  เมฆอรุณ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศ Low Net   น.อ.กฤษณ์  เกตุรักษ์  ผู้บังคับการกองบิน 46
รางวัล Overall Low Gross  พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก
รางวัลบู้บี้    นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
รางวัล Overall Low Net  นายประพฤทธิ์  สุขใย  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น