จนท.เทศบาลนครพิษณุโลก ฉีดพ่นยากันยุง ตามโรงเรียน ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่  1 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ออกฉีดพ่นยากันยุง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามห้องน้ำและอาคารเรียน โรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเฉพาะในวันนี้ได้ฉีดพ่นยากันยุงแบบละออง และ แบบรถพ่นควัน ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนโรจนวิทย์ และโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จำนวน 4 แห่ง   เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามอาคารเรียน ต่างป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก

ด้านนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า   สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพิษณุโลก ในปี 2559 – 2561  มีรายงานพบผู้ป่วยในทุกอำเภอ จำนวน 573 , 613 และ 1,269 ราย ตามลำดับ และพบผู้ป่วยเสียชีวิต ในปี 2559 จำนวน 1 ราย และในปี 2561 จำนวน 2 ราย   สำหรับสถานการณ์ในปีนี้ (1 มกราคม ถึง 30 พฤษภาคม 2562) พบผู้ป่วยไปแล้ว 131 ราย ใน ทุกอำเภอ ยังไม่พบผู้เสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยในเขตอำเภอเมือง จำนวน 55 ราย, วังทอง 20 ราย, เนินมะปราง 18 ราย วัดโบสถ์ 9 ราย, บางระกำ 11 ราย, นครไทย 8 ราย, พรหมพิราม 7 ราย, บางกระทุ่ม 2 ราย และชาติตระการ 1 ราย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยต่ออีกว่า ได้นำบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดดำเนินการ “ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค มาอย่างต่อเนื่องและขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมดำเนินการตามมาตรการ โดย มาตรการดังกล่าว 1. เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก,  2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย  3. เก็บน้ำ โดยการปิดภาชนะกักเก็บน้ำให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก, โรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

////////

 

 

แสดงความคิดเห็น