ฝนตกชุกสัญญาณดี น้ำเริ่มไหลเข้าเขื่อนแควน้อยเพิ่มขึ้นล่าสุดเก็บที่ 20 %

ภาพจากแฟ้มภาพเมื่อ 10 พ.ค.2562 เขื่อนแควน้อยน้ำลดลงอีกต่อเนื่อง เหลือ 24 % 229.90 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 24.48 % ของปริมาณการเก็บกักในอ่าง

พิษณุโลก  หลังจากฝนตกในจ.พิษณุโลกต่อเนื่อง  ทำให้น้ำเริ่มไหลเข้าเขื่อนแควน้อย อ.วัดโบสถ์ วันละ 10 ลบ.ม.ต่อวินาที ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ 20 %  ผู้อำนวยการเขื่อนฯ  เผยเป็นสัญญาณที่ดี ที่ได้เริ่มเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งปีหน้า  พร้อมมีแผนเตรียมส่งน้ำทางเกษตรกรปลายเดือนมิถุนายนนี้

ภาพจากแฟ้มภาพเมื่อ 10 พ.ค.2562 เขื่อนแควน้อยน้ำลดลงอีกต่อเนื่อง เหลือ 24 % 229.90 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 24.48 % ของปริมาณการเก็บกักในอ่าง

วันที่ 3 มิถุนายน  2562 นายวรวุฒิ เนียมน้อย ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เปิดเผยถึง หลังจากในช่วงนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่เหนือเขื่อน อ.นครไทย และชาติตระการ ทำให้น้ำไหลผ่านลำน้ำภาค เข้าตัวเขื่อนแควน้อย  ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยล่าสุดกักเก็บได้ 189 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 20 % ของความจุของเขื่อน น้ำใช้การได้จริง 146 ล้าน ลบ.ม. หรือ อยู่ที่  16 %  โดยเช้าวันนี้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ที่  10 ลบ.ม.ต่อวินาที แต่ในการระบายน้ำในการรักษาระบบนิเวศอยู่ที่  20 ลบ.ม.ต่อวินาที  ถึงแม้ว่าจะขาดทุนในการรับน้ำอยู่ในขณะนี้ แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่มีน้ำไหลเข้าเนื่องจากฝนตกลงมาบ้างแล้ว เนื่องในจากในช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา แทบไม่มีน้ำเข้าเขื่อนแควน้อยเลย

อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ทางเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ยังส่งน้ำเพื่อเป็นการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ยังไม่ได้ส่งน้ำเพื่อนการเกษตรแต่อย่างใด ซึ่งตามแผนการจัดการน้ำ ของกรมชลประทาน นั้น จะเริ่มจัดส่งน้ำในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้

 

 

 

////////////

แสดงความคิดเห็น