ช่วย”ยายสาหร่าย”ขายปลาหน้าวัดใหญ่ได้บัตรประชาชนหลังรอคอยมานานกว่า 4 ปี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรเทศบาลนครพิษณุโลก นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ อดีตสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางกาญจนา พัวศรีพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรเทศบาลนครพิษณุโลก ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ คุณยายสาหร่าย ผุยรอด อายุ 84 ปี ที่มีอาชีพขายปลาหน้าวัดใหญ่ หรือหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้เคยเสนอข่าวเรื่องบ้านคุณยายน้ำท่วม เมื่อปี พ.ศ 2559 ซึ่งขนาดนั้น นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และพบว่าคุณยายพิการ ไม่มีบัตรประชาชน ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ จึงได้ประสานงาน นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ อดีตสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางกาญจนา พัวศรีพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตร เทศบาลนครพิษณุโลก ได้มีการสอบประวัติ สอบพยาน เป็นระยะเวลาจำนวน 4 ปี เพราะคุณยายย้ายมาจากจังหวัดสุโขทัยและไม่ได้ต่อบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ 2513 ทำให้ไม่มีประวัติในการข้อมูล ทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้อนุมัติเพิ่มชื่อคุณยายลงในทะเบียนบ้าน พร้อมเทศบาลนครพิษณุโลก อำนวยความสะดวกเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และ บัตรประชาชนให้คุณยาย พร้อมขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและทำบัตรผู้พิการเพื่อให้คุณยายได้รับสวัสดิการของรัฐ ได้อย่างครบถ้วนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 31 พฤษภาคม 2559  พมจ.พิษณุโลกช่วยเหลือหญิงพิการบ้านน้ำท่วม  https://wp.me/p1LDcC-mrv

แสดงความคิดเห็น