พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา

โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ผู้นำหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25ุ62 เพิ่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครุและศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตาของครูต่อศิษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยนักเรียนอิมพีเรียลแต่ละระดับชั้นได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนนำขึ้นไหว้ครู และได้มีการแสดงรำไหว้ครูจากพี่นักเรียนในระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา English Program (Fan Page: Imperial Phichit Bilingual School) โทร.056-612991

โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา English Program (Fan Page: Imperial Phitsanulok Bilingual School) โทร. 055-336-244

แสดงความคิดเห็น