อบจ.พิษณุโลกขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาเดือดร้อนให้ประชาชนในต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศรายุทธ คชพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองโฉงยาง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งน้อย ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณคลองดังกล่าวพบว่ามีผักตบชวาขึ้นปกคุลมอย่างหนาแน่นและกีดขวางทางน้ำ ซึ่งคลองดังกล่าวมีความกว้าง 50 เมตร และยาว 1,200 เมตร หลังดำเนินการแล้วแล้วจะสามารถช่วยเปิดทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น และช่วยรองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำไหลหลากเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ตลอดจนกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและสำหรับพื้นที่ทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยมี นายสมเกียรติ ศาสนอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในตำบลท่าตาล ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในครั้งนี้.
————————————————-

แสดงความคิดเห็น