พระสังฆาธิการรับใบแต่งตั้งเจ้าคณะอ.พรหมพิรามและรองเจ้าคณะอ.เมืองพิษณุโลก

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น พระวิหารหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระพรหมโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค 5 เป็นประธานมอบใบแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม และรองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพระครูสิริธรรมมานุสนธิ์ (ธวัช สิริธมโม) อายุ 48 พรรษา 27 วิทยฐานะ ป.ธ.5 ,น.ธ.เอก , พธบ. เจ้าอาวาสวัดมะต้อง ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม และ พระมหาสุรศักดิ์ จินตกวี อายุ 41 พรรษา 20 วิทยฐานะ ป.ธ.8 , พ ธ.บ. ,รป.ม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี พระธนรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระศรีรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ไวยากรณ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก พุทธศาสนิกชนร่วมมุทิตาสักการะเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น