บิ๊กซีเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถึง 20 ก.ค.62

บิ๊กซีจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 (เหลือเพียงจำนวน 800 เข็ม)
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. บิ๊กซี ซุบเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดพิษณุโลก นางสาวอ้อมอารีย์ ดวงสะเก็ด ผู้จัดการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก เปิดเผยว่าบิ๊กซีจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ตั้งแต่วันที่ 1- 20 กรกฏาคม 2562 สาขาพิษณุโลกมีจำนวนทั้งสิ้น 800 เข็ม เข็มละ 300 บาท มีสิทธิได้คนละ 2 เข็ม ที่จะให้ประชาชนได้อัญเชิญเข็มที่ระลึกประดับไว้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและจะได้เก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำเหตุการณ์สำคัญของชาติไทยที่คนไทยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมครั้งหนึ่งในชีวิต

แสดงความคิดเห็น