ต้นเข้าพรรษา งานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว

12-21 กรกฎาคม 2562  ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว ออกงาน จำหน่ายสินค้าต่างๆหลากหลายชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ต่างๆอีกมากมาย ช่วงนี้ใกล้เทศกาลเข้าพรรษาแล้ว มีต้นเข้าพรรษากำลังออกดอกสวยงามวางจำหน่ายด้วยแถวๆข้างสนามเทนนิส

แสดงความคิดเห็น