ชาวน้ำคับ-น้ำจวง เฮ หลังทหาร นพค.34 ทำถนน 21 กม.เสร็จแล้ว

วันนี้ 12 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ เป็นประธานเปิดถนนสายบ้านนาตอน-บ้านขุนน้ำคับ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งก่อสร้างโดยทหารพัฒนาการที่ 34 โดยมี พันเอกณรงค์ไชย ชัยชนะ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นควบคุมดำเนินการก่อสร้างถนนและได้ส่งมอบให้นายพีรากร ราชเพียแก้ว นายกอบต.บ่อภาค หลังจากที่ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 2.9 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการสร้างถนนตั้งแต่ 25 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ใช้เวลาทำถนนจำนวน 156 วัน เพื่อใช้สัญจรระหว่าง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านขุนน้ำคับ บ้านน้ำจวง และบ้านน้ำจวงใต้ เพื่อประโยชน์ด้านขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในเชิงเกษตรและอนุรักษ์


มีประชากรได้รับประโยชน์ 10,781 ไร่ ประชากร 2,200 ครัวเรือน รวม 8,935 คน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาถนนเส้นนาตอน ขุนน้ำคับ ทหารหน่วยพัฒนาได้ดำเนินการซ่อมเป็นช่วงๆในปี 2552 และ 2558 แต่ไม่สามารถใช้สัญจรได้ทั้งเส้น เป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงสร้างความเดือดร้อนในช่วงฤดูฝน ซึ่งระยะถนนทั้งหมด 21 กิโลเมตรก็มีหลายหน่วยงานก่อสร้าง คือ อบต.อบจ.และจังหวัด เน้นสร้างถนนเฉพาะขึ้นเนินสูงชัน และเว้นไว้ถนนราบๆลักษณะเป็นลูกรังบดอัด กระทั่งปี 2562 ทหารพัฒนาได้รับงบประมาณก่อสร้างจำนวน 9 ล้านบาทเศษ สามารถสร้างถนนคอนกรีตจำนวน 2.9 กิโลเมตร จากบ้าน นาตอน หมู่ 1 ถึง บ้านจุดน้ำคับ หมู่ 12 สามารถเชื่อมต่อตลอดทั้งเส้นรวมระยะทาง 21 กิโลเมตร


นายสุเทพ แซ่สง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านน้ำจวง จำนวน 3 กิโลเมตร กล่าวว่า ขอขอบคุณทหารที่ได้มาสร้างถนนเส้นนี้สำเร็จ ที่ผ่านมา การเดินทางไปมา ลำบากมากโดยเฉพาะหน้าฝน และนักท่องเที่ยวไม่คุ้น ไม่รู้จักเส้นทาง ขับด้วยรถยนต์เก๋งไปมาไม่สะดวก กระทั่งวันนี้ รถยนต์เก๋ง สามารถขึ้นไปแหล่งที่องเที่ยวที่บ้านน้ำจวงได้แล้ว และถ้าเป็นไปได้ อยากให้ทหาร ไปสำรวจและสร้างถนนอีก ระหว่างบ้านน้ำจวงขึ้นไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ และน้ำตกฯลฯ

 

แสดงความคิดเห็น