พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด”วันเบนทูล” ผู้ก่อตั้งรพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2562

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในงาน “วันเบนทูล” ประจำปี 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์นายแพทย์เบนทูล-คุณแม่ผกา บุญอิต โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมระลึกถึงเกียรติคุณของ นายแพทย์เบนทูล บุญอิต ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกและวิทยาลัยบรมราชชนนีพุทธชินราชพิษณุโลก โดยมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงบาลพุทธชินราช นิสิตแพทย์และพยาบาล ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับ “วันเบนทูล” ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ นายแพทย์เบนทูล บุญอิต เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2441 ท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชพิษณุโลกโดยท่านได้ทุ่มเททำงานจนทำให้สถาบันทั้งสองแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่ไว้ใจของประชาชนยามเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา ซึ่งหากนับถึงวันนี้ครบรอบปีที่ 121 ที่ท่านถือกำเนิด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชพิษณุโลก จึงได้กำหนดจัดงาน “วันเบนทูล” ขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงคุณของท่านทั้งสอง.

แสดงความคิดเห็น