พุทธศาสนิกชนนุ่งขาว ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 16 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานงานว่า ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลก นุ่งขาวห่มขาวร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน แก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 พร้อมกับฟังเทศน์ฟังธรรม ถือศีล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยในวันนี้มีประชาชนต่างพาครอบครัว ตั้งใจมาทำบุญใส่บาตร และนำอาหารคาวหวานมาถวายพระสงฆ์กันจนแน่นศาลาพิบูลธรรม โดยมีพระภิกษุสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ กล่าวสัมโมทนียกถา แก่พุทธศาสนิกชน ให้ทุกคนตั้งถือศีลตั้งใจภาวนา ในวันสำคัญของพุทธศาสนา โดยเฉพาะศีล 5 ที่จะนำให้เรามีความสุขและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตทั้งตนเองและครอบครัว

สำหรับวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์


///////////

แสดงความคิดเห็น