คุมตัวเยาวชนรวมตัวมั่วสุมทำประวัตินำเข้าอบรมกม.พร้อมผู้ปกครองที่สภ.เมืองพิษณุโลก

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกบูรณาการร่วมกันควบคุมตัวเยาวชน 17 ราย มั่วสุมสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ในลักษณะเด็กแว้นบริเวณริมแม่น้ำน่าน หลังโรงสีฝั่งวัดโพธิญาณ อ.เมืองพิษณุโลก คุมไปทำประวัติบัตทึกข้อตกลงร่วมระหว่างเยาวยนและผู้ปกครอง นำเข้าอบรมข้อกฎหมายที่สภ.เมืองพิษณุโลก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 01.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล พร้อมชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ตำรวจทางหลวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ร่วมกันควบคุมตัวเยาวชนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่พี่น้องประชาชน ในลักษณะเด็กแว้นบริเวณริมแม่น้ำน่าน หลังโรงสีฝั่งวัดโพธิญาณ พบการรวมกลุ่มของเด็กเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 17 คน แยกเป็นชาย 13 คน หญิง 4 คน โดยมีอายุต่ำสุด 14 ปี ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการสอบประวัติบันทึกข้อตกลงระหว่างเยาวชนและผู้ปกครอง ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกได้ทำการบันทึกตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน 8 คัน พร้อมได้นัดเยาวชนและผู้ปกครองเข้ารับการอบรมเพื่อรับทราบข้อกฎหมาย คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กฎหมายจราจร ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกต่อไป

การควบคุมตัวเยาวชนในครั้งนี้ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ว่าบริเวณริมแม่น้ำน่านฝั่งวัดโพธิญาณ จะมีกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเด็กแว้น รวมตัวกันเพื่อจะประลองความเร็ว รถจักรยานยนต์ท่อเสียงดัง และมีเยาวชนที่ทำตัวไม่เหมาะสมนั่งคุยกันเป็นคู่ในที่มืด ทางเจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก จึงได้วางแผนเข้าควบคุมตัวเพื่อคุ้มครองตาม พรบ.เด็กและเยาวชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น