จังหวัดพิษณุโลก จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองอย่างยิ่งใหญ่

ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ลูกเสือทำกิจกรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน และให้ลูกเสือสำรองได้แสดงออกถึงความสามารถทักษะทางการลูกเสือ

โดยมีกิจกรรมค่ายย่อยตามซื่อตัวละครในนิยายเรื่องป่าดงพงพี คือ ค่ายย่อย 1 อาเคล่า (หมาป่า) ค่ายย่อย 2 เมาคลี (มนุษย์) ค่ายย่อย 3 บาลู (หมี) ค่ายย่อย 4 บาเคียร่า (เสือดำ) ค่ายย่อย 5 แชร์คาน (เสือโคร่ง) และค่ายย่อย 6 บันเดอโล้ก (ลิง) พร้อมกับกิจกรรม ทักษะทางลูกเสือ ป่าดงพงพี งานศิลปะ การสำรวจ การลูกเสือสำรอง งานฝีมือ แล การชุมนุมรอบกองไฟ มีลูกเสือสำรองจากโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมชุมนุมจำนวน 774 คนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 279 คน เข้าร่วมชุมนุม ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562

……………………………………………………….

วรางคณา อนันตะ ประชาสัมพันธ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น