5 จังหวัดเหนือตอนล่างจับมือผลักดันกล้วยไทยสู่สากลเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปใหญ่ที่สุดพิษณุโลก

5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจับมือผลักดันกล้วยไทยสู่สากลเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปใหญ่ที่สุดพิษณุโลก Thailand Banana World & OTOP indo china Expo 2019 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงแรมภัทรา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรจังหวัดตาก ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Banana World & OTOP indo china Expo 2019

การจัดงานกล้วยไทยสู่สากล เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้ากล้วย ผลิตภัณฑ์กล้วยและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการส่งเสริมในเชิงการค้า มีช่องทางการตลาดทั้งภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และนอกกลุ่มจังหวัด รวมทั้งต่างประเทศ โดยงาน Thailand Banana World & OTOP indo china Expo 2019 มีกิจกรรมประกอบไปด้วยการจำหน่ายสินค้ากล้วย ผลิตภัณฑ์กล้วยและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 มากกว่า 100 คูหา การแสดงวัฒนธรรมวิถีไทย คนกับกล้วย การจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมพร้อมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับกล้วย การแสดงสายพันธุ์กล้วย การเสวนาวิชาการเรื่องเส้นทางกล้วยภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่สากล การอบรมหัวข้อ เรื่องกล้วยๆก็รวยได้ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การประกวดธิดาตานี การประกวดร้องเพลง การประกวดอาหารที่ทำจากกล้วย การประกวดกล้วย การจัดแข่งขันจักรยานแรลลี่และการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน ซี่งผู้ที่สนใจสามารถมาเที่ยวชมงาน งาน Thailand Banana World & OTOP indo china Expo 2019 ได้ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

นอกจากนี้ในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก ได้เขียนบดเพลงคนไทยชอบกินกล้วยเพื่อโปรโมทงานด้วย เรียบโดย นายธนิสร์  ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งวงคาราบาวและขับร้องโดยนายยืนยง  โอภากุล  หรือ แอ๊ด  คาราบาว

แสดงความคิดเห็น