ผู้ว่าฯสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงงานเชือดไก่ต.บ้านกร่างปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ

ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านร้องเรียนโรงเชือดไก่ ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ

10 สิงหาคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก สั่งการด่วนให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เข้าตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมาย พร้อมรายงานทราบโดยด่วนที่สุด ทั้งนี้ เหตุร้องเรียนดังกล่าวเกิดเมื่อวานนี้ 9 ส.ค.62 เวลา 14.00 น.ชาวบ้าน ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก กว่า 20 คน ที่ได้รับผลกระทบ เข้าร้องเรียนว่าโรงงานเอกชนในพื้นที่ ซึ่งประกอบกิจการเชือดไก่ ปล่อยน้ำเสียสีดำไหลออกมาจากท่อของโรงงาน ไหลลงคลองสาธารณะไปยังบึงแม่ระหัน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน โดยเมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมาพบปลาตายไม่ทราบสาเหตุจำนวนมาก ทั้งมีกลิ่นเหม็นไปทั่ว ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงแจ้งทางบริษัทฯเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขมาครั้งหนึ่งแล้ว ทางบริษัทฯรับว่าขอเวลา 15 วัน ในการปรับปรุงแก้ไข แต่ไม่ดำเนินการอย่างใด จึงรวมตัวกันเพื่อไปพบตัวแทนบริษัทฯอีกครั้ง และทางบริษัทฯขอเวลาปรับปรุงแก้ไข 3 เดือน ชาวบ้านไม่ยอมและจะไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ต่อมา ผู้แทนบริษัทฯออกมาพบชาวบ้านยอมรับว่าโรงงานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเสร็จแล้ว แต่เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการทรุดตัวทำให้มีน้ำเสียทะลักออกมา และทางบริษัทฯแก้ไขโดยดูดน้ำเสียมาพักที่บ่อภายในบริษัทฯแล้ว เรื่องปลาที่ตายไม่น่าจะเกิดจากน้ำจากโรงงาน ทั้งจะเร่งอุดรอยรั่วซึมให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน และรีบว่าจะดูดน้ำเสียเข้าบ่อบำบัดภายใน 45 วัน เรื่องกลิ่นเหม็นอาจมีบ้างเพราะน้ำเสียนอกบ่อบำบัด หลังจากซ่อมแซมบ่อบำบัดเสร็จแล้วจะนำน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย กลิ่นเหม็นจะลดลงใช้เวลา 45 วัน ชาวบ้านพอในระดับหนึ่ง ก่อนแยกย้ายกลับ และจะรอดูผลการแก้ไขของทางบริษัทฯตามที่รับปากไว้ ถ้าไม่ดำเนินการทางชาวบ้านจะไปร้องเรียนยังหน่วยงานเพื่อให้ปิดโรงงานต่อไป

ล่าสุด วันศุกร์ที่ 9 สค.62 เวลา 17.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าตรวจสอบบริษัท ไพโรจน์โพลทรีย์ฟูด จำกัด พบข้อเท็จจริง ดังนี้
1.ระบบบำบัดน้ำเสีย ชำรุดเสียหายบางส่วน สำนักงานฯ สั่งการให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ โดยด่วน
2.เก็บตัวอย่างน้ำทั้งภายในและภายนอกรอบบริเวณโรงงาน. ส่งวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
3.ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงส่วนอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบบริเวณโรงงาน ภายใน 5 วันนับจากวันตรวจสอบ

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.พิษณุโลก/รายงาน

แสดงความคิดเห็น