สพป.พิษณุโลก เขต 2 ใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดอาหารกลางวันนักเรียน

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษ และมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการระดมทุนการศึกษา และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 กำชับให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 127 โรงเรียน ใช้โปรแกรม Thai School Lunch และ School Lunch System ในการจัดอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนจัดเมนูอาหารกลางวันได้รวดเร็ว หลากหลาย มีคุณภาพ คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ พร้อมสร้างเครือข่ายในการระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 

แสดงความคิดเห็น