ผบ.มทบ.39 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา นฝ.นศท.39

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39 เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา ในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้บังคับบัญชาและกำลังพลที่เสียชีวิต โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น กำลังพล และนักศึกษาวิชาทหาร  เข้าร่วมพิธีจำนวนหนึ่งหลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์ ผบ.มทบ.39 นำหัวหน้าหน่วยกำลังพล และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น มี  ต้นมะค่าโมง  ต้นประดู่  ต้นพะยูง ต้นแคนา ต้นยมหิน อย่างละ 200 ต้น รวมทั้งหมด 1,000  ต้น ในพื้นที่ 20 ไร่ และได้ปลูกต้นไม้ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 อีกจำนวนหนึ่ง ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหน่วยทหาร สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และยังเพิ่มอ๊อกซิเจนที่บริสุทธิ์อีกด้วย   นอกจากนั้นทางหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล จำนวน 25 ทุนละ 2,000 บาท พร้อมทั้งมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษา ครู อาจารย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร และนศท. ได้พบปะกันทั้ง 2 จังหวัด คือ พิษณุโลก และสุโขทัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

แสดงความคิดเห็น