แม่น้ำน่านจ.พิษณุโลกทรงตัวต่ำ เขื่อนหลักกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นสำรองใช้ปีหน้า

แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกทรงตัวต่ำกว่า 1 เมตร หลายจุดเห็นสันทราย เรือนแพติดริมตลิ่ง เขื่อนหลักเริ่มกักเก็บน้ำมากขึ้น สำรองน้ำใช้ฤดูแล้งปีหน้า ปีนี้ปริมาณฝนลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2561

24 สิงหาคม 2562 รายงานสภาพน้ำในแม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกเมื่อย่างเข้าสู่กลางฤดูฝน ได้เห็นสัญญาณของภัยแล้งที่จะกระทบยาวถึงปี 2563 ระดับน้ำในแม่น้ำน่านทรงตัวต่ำกว่า 1 เมตรมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงนี้จะเริ่มได้รับฝนมาบ้างแล้ว แต่เขื่อนหลักทั้งเขื่อนสิริกิติ์ ที่จ.อุตรดิตถ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  ขณะนี้เริ่มลดการระบายน้ำลง เพื่อกักเก็บน้ำให้มากขึ้น สำรองน้ำต้นทุนสำหรับปีหน้าแล้ว

สภาพแม่น้ำน่านที่พิษณุโลกปลายเดือนสิงหาคม 2562 ต่างจากระดับน้ำในห้วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ที่ในช่วงกลางฤดูฝน จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ประมาณ 3-5 เมตร ขณะที่วันนี้ ระดับน้ำที่สถานีวัดระดับน้ำกรมชลประทาน N 5A แม่น้ำน่านอยู่ที่ 0.82 เมตร  จากระดับตลิ่งที่  10.37 เมตร จะเห็นสันทรายริมตลิ่งในหลายจุด ตั้งแต่สะพานนเรศวร สะพานเอกทศรถ และสะพานสุพรรณกัลยา บางจุดเป็นสันทราบทอดยาว โดยเฉพาะบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งที่สะพานสุพรรณกัลยา เรือนแพบางหลังติดอยู่ริมตลิ่ง

สำหรับการกักเก็บน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ที่ส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยลงมาสู่แม่น้ำน่าน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 มีปริมาตรน้ำในอ่าง 180 ล้านลูกบาศก์เมตร ( ลบ.ม. ) หรือคิดเป็น 19.21 % จากความจุอ่างเก็บน้ำ 939 ล้านลบ.ม. มีปริมาตรน้ำไหลเข้าเขื่อน 7.42 ล้านลบ.ม. ระบายออกวันนี้ 0.86 ล้านลบ.ม.  เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ จากความจุ 9,510 ล้านลบ.ม. มีปริมาตรน้ำในอ่าง 4,161 ล้านลบ.ม. หรือ 43.75 % มีปริมาตรน้ำไหลเข้า 67.42 ล้านลบ.ม. ระบายออก 3.84 ล้านลบ.ม.

ขณะที่ปริมาณฝนในจ.พิษณุโลกปี 2562 นั้น สถานีอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ปริมาณฝนรวมทั้งปีจนถึง 24 สิงหาคม 2562 วัดได้ 570 มิลลิเมตร ( มม. ) จำนวนวันฝนตก 58 วัน ปริมาณฝนทั้งปี 2561 ณ เวลาเดียวกัน  มกราคม-24 สิงหาคม 2561 วัดได้ 811.5 มม. จำนวนวันฝนตก 85 วัน ขณะที่ปริมาณฝนรวมทั้งปี 2561  วัดได้ 1,189.1 มม. จำนวนวันฝนตก 118 วัน

…………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น