น้ำท่วมต.บ้านมุงสถานการณ์ยังน่าห่วง ฝนตกตั้งแต่ตีห้ายังไม่หยุด ระดมกำลังช่วยอ.เนินมะปราง

เวลา 19.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถานการณ์น้ำป่าหลากท่วมฉับพลันในตำบลบ้านมุงและตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง  จ.พิษณุโลก สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ามืดเวลาประมาณ 05.00 น. จนถึงปัจจุบันก็ยังตกอยู่

ที่บริเวณถนนทางเข้าวัดบ้านมุง หมู่ที่ 1 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จุดแลนด์มาร์คชมค้างคาวบ้านออกจากถ้ำของตำบลบ้านมุง น้ำจากเทือกเขาในเขตอช.ทุ่งแลสงหลวง ได้ไหลลงคลองบ้านมุงและเอล้นเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน ถนน สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ชาวบ้านบอกว่าฝนเทลงมาตั้งแต่ 05.00 น. และยังตกต่อเนื่อง ที่ผ่านมาเคยมีน้ำล้นคลองบ้าง แต่ไม่เคยพบล้นและท่วมมากขนาดนี้

ขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกโดยนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก ได้ระดมกำลังทั้งจากทหาร ฝ่ายปกครอง  อาสาสมัครกู้ภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย นำรถยกสูง ขนเรือท้องแบน ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านตำบลบ้านมุงและตำบลวังยางที่กำลังประสบปัญหาน้ำหลากท่วมฉับพลั

อนึ่ง 30 สิงหาคม 2562 ฝ่ายปกครองอำเภอเนินมะปราง ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าหลากท่วมฉับพลันในเขตอำเภอเนินมะปราง มีน้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่ 1 บ้านมุงเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านลำภาศ หมู่ที่ 7 บ้านเนินสว่าง น้ำท่วมถนนสายลำภาศ-วังยาง ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ และ ในตำบลวังยาง มีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำป่าหลากท่วม ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 2 บ้านไทรดงยั้ง หมู่ที่ 3 บ้านวังดินเหนียว ฟหมู่ที่ 6 บ้านวังยางเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านวังยางใต้  ขณะที่ถนนสายไทรดงยั้ง-วังโป่ง ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร รถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้

………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น