อำเภอนครไทยแจ้งเตือนประชาชนต.หนองกะท้าวรับมือน้ำป่าไหลหลาก

อำเภอนครไทย เตือนพี่น้องประชาชน ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายจากภัยน้ำท่วม
31 สิงหาคม 2562 นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย ได้สั่งการให้จ.ส.อ.นรินทร์ นาแพง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส. ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ ม.1 และบ้านนาจาน ม.2 ต.หนองกะท้าว ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ขนย้ายสัมภาระสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูง และบรรจุกระสอบทรายสำหรับกั้นน้ำเข้าโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน ซึ่งระดับน้ำสูงขึ้น เนื่องจากฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
อำเภอนครไทย ได้ประสานขอสนับสนุน รถลำเลียงพล จาก ศูนย์ ปภ.เขต9 พิษณุโลก ผ่านทาง สนง.ปภ.พิษณุโลก สาขานครไทย มาช่วยเหลือราษฎรขนย้ายสัมภาระและสิ่งของ จำนวน 1 คัน ซึ่งจะเข้าพื้นที่และช่วยเหลือราษฎรได้ในช่วง 11.00 น. ของวันนี้
ทั้งนี้ ได้แจ้งเตือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ คอยติดตามระดับน้ำ ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และฝ่ายความมั่นคง อำเภอนครไทย เตรียมพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือ ตลอด 24 ชม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก/รายงาน

แสดงความคิดเห็น