แม่น้ำเข็กวิกฤติล้นตลิ่งเริ่มท่วมหลายตำบลในอ.วังทอง

แม่น้ำเข็ก เริ่มวิกฤติล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่ำในหลายตำบลของอ.วังทอง จ.พิษณุโลกแล้ว  ชาวบ้าน พระ ต่างช่วยกันเก็บของขึ้นสู่ที่สูง หลายหลังคาเรือนเก็บไม่ทันน้ำท่วมข้าวของในบ้านลอยน้ำเสียหาย

31 สิงหาคม 2562 สถานการณ์น้ำท่วมในจ.พิษณุโลกที่กำลังประสบหลายอำเภอทั้งอ.เนินมะปราง อ.นครไทย     ที่อ.วังทอง ขณะนี้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเข็กเริ่มวิกฤติล้นตลิ่งแล้ว เริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่ำในหลายตำบล มวลน้ำก้อนใหญ่ ที่ไหลผ่านหลายน้ำตกแก่งซอง น้ำตกวังนกแอ่น ของอ.วังทอง ได้ไหลลงพื้นที่ราบเชิงเขาในต.วังนกแอ่น ต.ชัยนาม และต.วังทอง ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับแม่น้ำเข็ก หรือ แม่น้ำวังทองต่างเร่งเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง ที่ตลาดเทศบาลวังทอง จนท.เทศบาลวังทองและกู้ภัยบูรพา ได้ช่วยกันกอกกระสอบทรายกั้นตลิ่งแม่น้ำวังทองเพื่อป้องกันไม่ให้ไหลเข้าท่วมตลาด

ที่วัดวังนกแอ่น ม. 2 บ้านวังนกแอ่น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก น้ำเข็กได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บริเวณวัดแทบทั้งหมด โดยเฉพาะอุโบสถหลังใหม่ น้ำท่วมสูงถึง 1 เมตร และเป็นครั้งที่สองหลังจากสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่ถูกน้ำท่วม และที่บ้านเลขที่ 99/4 หมู่ 2 ต.วังนกแอ่น นางสาวแสงอรุณ ฉิมสา อายุ 39 ปี อาศัยอยู่กับครอบครับครัว 6 คน เป็นบ้านชั้นเดียว ไม่สามารถเก็บทรัพย์สินภายในบ้านทัน น้ำเริ่มเข้ามาประมาณเวลา 05.00 น. และเพิ่มระดับของรวดเร็วจนสูง 1 เมตร เข้าท่วมภายในบ้าน สิ่งของเครื่องใช้ลอยเต็มน้ำ

ที่วัดบึงพร้าว ม. 3 ต.ชัยนาม อ.วังทอง น้ำเข็กได้ล้นตลิ่ง ไหลเข้ามาท่วมพื้นที่บริเวณวัดและไหลออกมายังถนนที่เชื่อมกับถนนพิษณุโลก-หล่มสัก คาดว่าในช่วงค่ำวันนี้ ระดับน้ำอาจจะสูงถึง 1 เมตร และท่วมเป็นวงกว้าง

นอกจากนี้ ที่ปั้มปีที ตั้งอยู่ริมถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังนกแอ่น ช่วงทางลงเขาวังนกแอ่น น้ำได้เอ่อล่นเข้ามาท่วมบริเวณปั้มทั้งหมด เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยาน ได้เข้ามาช่วยขนสิ่งของภายในปั้มออกสู่ถนนใหญ่ป้องกันความเสียหา

……………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น