แม่น้ำวังทองล้นตลิ่งเป็นวังกว้างท่วมถนนพิษณุโลก-หล่มสัก อ.วังทอง

1 กันยายน 2562 สถานการณ์น้ำท่วมจ.พิษณุโลกกำลังประสบเหตุในหลายอำเภอ ทั้งอ.เนินมะปราง อ.นครไทย อ.ชาติตระการ วานนี้ 31 สิงหาคม 2562 พื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมสูงอยู่ที่ต.ชมพู อ.เนินมะปราง หลังจากวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ฝนตกหนักต่อเนื่องในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง น้ำเออล้น 5 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านมุง ต.วังยาง ต.วังโพรง ต.ไทรย้อย และต.ชมพู สถานการณ์ ณ วันนี้ น้ำป่าไหลหลากกำลังไหลลงพื้นที่เบื้องล่าง ในพื้นน้ำท่วมอ.เนินมะปรางเริ่มลดระดับลงบ้างแล้ว และกำลังท่วมหนักในพื้นที่ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง  ต.วัดตายาม ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม

ขณะที่สถานกาณ์ลำน้ำเข็ก หรือ แม่น้ำวังทองล้นตลิ่งนั้น น้ำจากแม่น้ำเข็ก ได้เริ่มล้นตลิ่งตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ต.วังนกแอ่น และต.ชัยนาม กระทั่งช่วงค่ำวานนี้  ได้ล้นตลิ่งเป็นวงกว้าง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวังทองฝั่งขวาของต.ชัยนามน้ำท่วมเป็นวงกว้าง ระดับความสูง 1-2 เมตร และเริ่มไหลเข้าท่วมผวจราจรถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ช่วงหน้าโรงพยาบาลวังทองไปทางโรงเรียนวังทองพิทยาคม ระยะทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้

ข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน รายงานระดับน้ำและปรมาณน้ำท่าของแม่น้ำวังยังคงเพิ่มต่อเนื่อง  ที่สถานีวัดระดับน้ำ N 24 A บ้านวังนกแอ่น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มวลน้ำจากลำน้ำเข็ก หรือ แม่น้ำวังทอง  มาอย่างต่อเนื่อง เวลา 06.00 น. 1 กันยายน 2562 อยู่ที่ระดับ 14.38 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 875 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ( ระดับตลิ่งอยู่ที่ระดับ 11.50 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 316 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  )  เป็นปริมาณที่สูงจากวานนี้ประมาณ 1 เมตร จากปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งท่วมในที่ต่ำตั้งแต่ต.วังนกแอ่น ต.ชัยนาม ต.วังทอง และต.วังพิกุล น้ำได้ท่วมพื้นที่ริมตลิ่งและทุ่งนาเป็นวงกว้าง

 

แสดงความคิดเห็น