ตั้งโรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราชพิษณุโลก ทำอาหารแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

3 กันยายน 2562 พระพุทธิวงศมุนี ( บำรุง ฐานุตตโร ปธ.๗ ) พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ รูปแรกในสังฆมณฑลพิษณุโลก เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก และ รองเจ้าคณะภาค ๕ มอบหมายให้ พระราชรัตนสุธี ( ขวัญรัก มหาวายาโม ) ปธ.๙ ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ( สุเทพ สุเทวเมธี ) ปธ.๖ ดร. เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๕. จัดตั้งโรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราช ขึ้นเพื่อประกอบอาหารกล่อง และ อาหารแห้ง น้ำดื่ม และ ยาทากันยุง ออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในอำเภอต่างๆของพิษณุโลก จนจะพ้นวิกฤตในอุทกภัยน้ำท่วมดังกล่าว ในเบื้องต้นวงเงิน 300,000 บาท

โดยใช้ โรงครัวใน วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช ที่ประกอบอาหารภัตตาหาร ถวาย พระภิกษุ – สามเณร จำนวน กว่า 1,000 รูปที่ มาบวชเรียนพระปริยัติธรรม อยู่ วิทยาลัยสงฆ์ ฯ และ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เป็นโรงครัวหลัก ในการปรุงอาหารกับข้าว และ โรงครัว วัดสันติวัน วัดจุฬามณี ช่วยหุงข้าวสวย ช่วยอีก 2 โรงครัว ในทุกวัน โดย มีกำลังของ พระและสามเณร และ คณาจารย์ หมุนเวียนกันมาช่วยกันจัดชุดอาหารและนำไปแจกจ่ายมอบช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมต่อไป

บรรยากาศในการทำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันนี้ทางโรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราชพิษณุโลกเริ่มดำเนินการปรุงอาหารหุงข้าวตั้งแต่เวลา 04.00 น ได้บรรจุกล่องจำนวน 2,000 ชุด กำลังขนขึ้นรถเพื่อไปส่งผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอวังทองพร้อมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกที่พักกลางวันกำลังดำเนินการเตรียมอาหารกล่องสำเร็จรูปอีก 2,000 ชุดเพื่อไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยในอำเภอบางกระทุ่ม

แสดงความคิดเห็น