นอภ.พรหมพิรามติดตามสถานการณ์น้ำยมสายเก่าเริ่มสูงเกือบล้นตลิ่ง

นายอำเภอพรหมพิรามลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมสายเก่าในเขตพื้นที่ตำบลวังวน ตำบลหนองแขม ตำบลพรหมพิราม และตำบลท่าช้าง
วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม ลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมสายเก่าในเขตพื้นที่ตำบลวังวน ตำบลหนองแขม ตำบลพรหมพิราม และตำบลท่าช้าง โดยระดับน้ำเอ่อล้นคันคลองและมีบ้างที่ได้เข้าที่พักอาศัยท่วมบ้านเรือน(ใต้ถุนบ้าน)จำนวน 40 หลังคาเรือน แต่ยังไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันส่งผลกระทบบ้างเล็กน้อย ในส่วนของที่นาน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่นาในตำบลหนองแขม (อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ ) ซึ่งส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นการทำนา รอบ2 ทั้งนี้อำเภอพรหมพิรามได้ประชุมส่วนราชการ อปท. ผู้นำท้องที่ ในเขตแม่น้ำยมสายเก่าให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้แจ้งเตือนประชาชนว่ามวลน้ำไหลเข้าพื้นที่เพิ่มมากขึ้นขอให้เก็บของและสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย ลงพืื้นที่พร้อมด้วย ปลัดอำเภอพรหมพิราม , จนท.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน , จนท.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล , จนท.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา , กำนัน , ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกอส. ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณ หมู่ 3,7 ตำบลวังวน , หมู่ 2,8,9,10 ตำบลหนองแขม , หมู่ 11 ตำบลพรหมพิราม , หมู่ 9,10,12 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น