อำเภอบางกระทุ่มยังอ่วมน้ำ เร่งซ่อมพนังกั้นน้ำแตก 2 จุดที่ต.เนินกุ่มและต.วัดตายม

 สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลกขณะนี้ยังคง ท่วมหนักในเขตตำบลวัดตายมและตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก น้ำที่ไหลมาจากคลองชมพู ตำบลชมพู  อำเภอเนินมะปรางได้ไหลลงสู่คลองเนินกลุ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้พนังกั้นคลองน้ำแตก 3 จุด ได้แก่บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 2 จุด  และหมู่ที่ 1 ตำบลเนินกุ่มอำเภอบางกระทุ่ม อีก 1 จุด  น้ำได้ไหลออกจากจุดที่พัง ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่นาข้าว เสียหายแล้วร่วมหมื่นกว่าไร่

วันนี้ 4 กันยายน 2562  ที่คลองเนินกุ่มหมู่ที่ 1 ต.เนินกุ่ม อ.บางรกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ชาวบ้านยังคงต่อสู้กับกระแสน้ำเพื่อซ่อมพนังกั้นน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 แล้ว โดยระดมกำลังชาวบ้านในพื้นที่จะมีทหารบก ทหารอากาศ กองบิน 46  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาช่วยซ่อมพนังกั้นน้ำ ให้แล้วเสร็จเป็นการด่วน นางวิรัตน์ ใจซื่อ กำนันตำบลเนินกุ่มอำเภอบางกระทุ่ม เปิดเผยว่า น้ำหลาก ที่สร้างผลกระทบให้กับ ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่มเป็นน้ำที่มาจากคลองชมพู ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก ปีนี้กระแสน้ำได้มาเร็วไหลแรงอย่างมาก และมากัดเซาะ พนังกั้นน้ำในพื้นที่ แตกไปจำนวน 3 จุด ซ่อมได้แล้ว 1 จุด ยังคงเหลือกำลังซ่อมกันอยู่ 2 จุดที่หมู่ 1 ตำบลวัดตายมและหมู่ 1 ตำบลเนินกุ่ม เฉพาะในตำบลเนินกุ่มนั้น น้ำที่ไหลออกจากผนังกั้นน้ำที่พังลง สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่นาข้าวในหมู่ที่ 1  และกำลังขยายไปอีกหลายหมู่บ้าน ถ้าไม่เร่งดำเนินการซ่อมแซมจะเสียหายมากกว่านี้

สำหรับการซ่อมพนังกั้นน้ำของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่นั้น จะใช้ไม้ยูคา และเหล็ก ค่อยๆตอกปักหลักลงไป กั้นเป็นบล็อก จากนั้นจะใช้เรือท้องแบน ขนกระสอบทรายที่กรอกอีกฝั่งหนึ่ง ไปถมในแต่ละบล็อก ซึ่ง 3 วันที่ผ่านมา ความแรงของกระแสน้ำ สร้างความเสียหายให้กับ บล็อกที่สร้างไปหนึ่งจุดทำให้วันนี้ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง โดยไม่ย่อท้อ

นางวิรัตน์  ใจซื่อ กำนันตำบลเนินกุ่ม เผยต่อว่า พื้นที่ตำบลวัดตายม และ ตำบลเนินกุ่มอำเภอบางกระทุ่ม มักจะได้รับผลกระทบ จากน้ำในคลองล้นตลิ่งพนังกั้นน้ำแตกและสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่นาข้าวที่สามารถปลูกได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้นเป็นประจำ อยากวิงวอนให้ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองชมพู ในพื้นที่ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปราง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่ไหลลงมาสู่คลองเนินกุ่ม เพราะจะได้ช่วยบรรเทา ปัญหาอุทกภัยและยังสามารถช่วย ส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง

 

สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดพิษณุโลกมีจำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ และอำเภอบางกระทุ่ม รวม 36 ตำบล 251 หมู่บ้าน 30,072 ครัวเรือน ถนนถูกน้ำท่วมขัง 81 สาย  พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายในภาพรวม 119,156 ไร่ ปศุสัตว์ 534,437 ตัว ประมง 1,422 ไร่ ซึ่งความเสียหายทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการสำรวจ

และจากการสำรวจพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบเสียหายพบว่า อำเภอเนินมะปราง มีแปลงนาข้าวเสียหายมากที่สุด คือ 48,304  ไร่ รองลงมาคืออำเภอวังทอง 26,850 ไร่ อำเภอบางกระทุ่มมีนาข้าวเสียหาย 16,417 ไร่ อำเภอนครไทย  6,643 ไร่ อำเภอชาติตระการ 1,430  ไร่

//////////

แสดงความคิดเห็น