มทบ.39 สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.62 พลตรีทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบหมายให้ พันเอก นพดล  วัชรจิตบวร รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 เดินทางไปตรวจเยี่ยม นายณรงค์ มาแจ้ง เลขที่ 6/2  ม.5  ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก เนื่องจากเป็นผู้ยากไร้ และพิการทางการเคลื่อนไหว ประกอบกับที่พักอาศัยไม่มั่นคง ไม่มีความปลอดภัย และทรุดโทรมมาก สภาพเป็นลักษณะเพิงพักสังกะสีเก่าๆ มีความเป็นอยู่อย่างลำบาก มีรายได้จากบัตรผู้สูงอายุ และคนพิการเดือนละ 1,400 บาท เท่านั้น ทาง มทบ.39 ได้เริ่มการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมาส่วนการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนายณรงค์ มาแจ้ง ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ้านคลอง  ชมรมผู้ใช้แรงงาน กฟน. และ ธอส.สาขาพิษณุโลก ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการก่อสร้างบ้านตามโครงการ “ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562สำหรับโครงการ “ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล” มณฑลทหารบกที่ 39 ได้ดำเนินการมาแล้ว โดยก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน จำนวน 225 หลัง ทั้งพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย

แสดงความคิดเห็น