เปิดแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา“วังทอง 5 เกมส์”

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายภาคภูมิ ทวีสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 5 ปีการศึกษา 2562 “วังทอง 5 เกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา กองเชียร์ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกไกลจากยาเสพติด ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสะเดา, โรงเรียนบ้านเจริญผล, โรงเรียนบ้านหนองพระ, โรงเรียนบ้านแม่ระกา, โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า, โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส, โรงเรียนบ้านเข็ก, โรงเรียนบ้านดงพลวง, โรงเรียนบ้านคลองเป็ด, โรงเรียนบ้านคลองเมือง, โรงเรียนบ้านดงข่อย ,โรงเรียนวัดวังพิกุล และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขันจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกาและได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างดี .
——————————————-

แสดงความคิดเห็น