เขื่อนแควน้อยเก็บน้ำได้ 47 % แล้ว ลุ้นฝนอีก 1 เดือนอาจได้ถึง 80 %

ภาพจากแฟ้มภาพ

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายวรวุฒิ เนียมน้อย ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดเผยถึง หลังจากพายุโพดุล ที่ทำให้ฝนตกทั่วทุกภาค  โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่ อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ ส่งให้ผลน้ำฝนได้ไหลลงสู่คลองน้ำสาขา และไหลลงสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โดยตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. ถึงวันนี้ สามารถเก็บน้ำได้เพิ่มกว่า 300 ล้าน ลบ.ม. เฉลี่ยแล้วมีน้ำไหลเข้าเขื่อนวันละประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม. ทำให้เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 437 ล้าน ลบ.ม. หรือ 47 % ของความจุของตัวเขื่อน 939 ล้านลบ.ม.  โดยทางเขื่อนแควน้อยยังไม่มีการเปิดการระบายน้ำแต่อย่างใด

ภาพจากแฟ้มภาพ

ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่  5 สิงหาคม ที่ผ่านมา เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กักเก็บน้ำได้น้อยสุดในรอบหลายปี มีน้ำแค่ 113 ล้าน ลบ.ม. หรือ แค่ 12% แต่แค่เพียง 1 เดือน มีน้ำไหลเข้าถึง 300 กว่าล้าน .ลบ.ม. ส่งผลให้น้ำในเขื่อนมีเกือบครึ่งทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอติดตามว่าจะมีฝนตกลงมาอีกหรือไม่ หากไม่มีก็อาจทำให้น้ำในเขื่อนปีนี้อาจไม่ถึง 80 % ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน วันละ 17 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งถือว่าลดลงเรื่อยๆ หลังจากพายุโพดุล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

//////////

แสดงความคิดเห็น