ผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ.พรหมพิราม

 ผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน 400 ถุง ไปมอบแก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เวลา 10.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ วัดนาขุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล ทำให้ฝนตกหนักและฝนตกสะสม เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยในที่จังหวัดพิษณุโลก ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จึงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภคผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน 400 ถุง ไปมอบแก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

และเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายดอกรัก สุขเกษม , นายบุญยัง ศรีเรืองโห้ ,นางลำยงค์ สุขสวรรค และนางอำภา คงวุฒิ โดยทั้ง 4 ราย บ้านเรือนประสบอุทกภัยน้ำท่วมขั้งมีระดับสูงท่วมทางเข้า-ออกต้องใช้เรือพายพลาสติกสัญจรเข้าบ้านพัก การมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ สร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรผู้ที่ได้รับสิ่งของ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมาโดยอำเภอเนินมะปราง เป็นพื้นที่แรกที่ได้รับผลกระทบ ตามด้วยอำเภอวังทองบางกระทุ่ม นครไทย ชาติตระการและอำเภอพรหมพิราม รวม 6 อำเภอ 45 ตำบล 339 หมู่บ้าน 24,878 ครัวเรือน 68,812 คน เสียชีวิต 1 ราย น้ำท่วมบ้าน 1,176 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายได้แก่ข้าว 169,544 ไร่ พืชไร่ 20,512 ไร่ สัตว์ 7,350 ตัว

แสดงความคิดเห็น