ผู้ตรวจกระทรวงคมนาคม ตรวจสะพานข้ามสี่แยกอินโดจีนก่อนดีเดย์เปิดใช้ 14 ก.ย.นี้

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 11 กันยายน 62  นายณัฐ จับใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก ก่อนเปิดให้มีการใช้สะพานอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กันยายน 2562 นี้ เพื่อเป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันตก   จะลดความแออัดแล้วใช้บริการขนส่งจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาทางภาคนี้  ได้มากเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางลดความแออัด  อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าในภูมิภาคนี้ กับประเทศเพื่อนบ้าน ตามเส้นทางหลักในการเชื่อมโยง  East-West Economic Corridor เชื่อมเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกสู่ตะวันตกลดปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลมีการสนับสนุนโลจิสติกส์ ทั้งระบบสาธารณูปโภค ทางถนน  ทางระบบราง ต้องการสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการไปแล้ว 90 % อีก10 % ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่ในอนาคต ยังมีการเตรียมพื้นที่เพื่อทำเฟส 2 เป็นการทำทางลอดจากภาคกลางขึ้นสู่ภาคเหนือ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณอีกร่วม 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และความจำเป็นหากมีการใช้เส้นทางหนาแน่นขึ้น    โดยในการก่อสร้างสะพานสี่แยกอินโดจีนนี้ใช้เวลาในการก่อสร้าง 940 วัน งบประมาณกว่า 849 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ใช้เส้นทางได้ในวันที่ 14 กันยายน นี้

ด้าน นายพิษณุ วงศ์เจริญกิจ นายช่างโครงการ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก) กล่าวว่า โดยเมื่อสะพานข้ามแยกอินโดจีนเปิดใช้งานแล้วจะช่วยให้การจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จะอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเริ่มแรกจะเป็นให้ประชาชนสัญจร 2 ช่องทางการจราจรซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวนอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้ออกแบบบริเวณดังกล่าวให้สวยงาม มีงานภูมิสถาปัตย์ ในวงเวียนด่านล่างของสะพานข้ามแยก ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการเดินทางของจังหวัดพิษณุโลกล่าสุด นายพิษณุ ได้เร่งรัดการก่อสร้างสะพานข้ามแยกอินโอดจีนใกล้แล้วเสร็จ โดย เหลือเพียงการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ป้ายจราจร ร่องระบายน้ำ และรูปปั่นประติมากรรม (ไก่ชน) เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานในวันเสาร์นี้

///////////

แสดงความคิดเห็น