ปล่อยพันธุ์สัตน้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 300,000 ตัวในบึงตะเคร็ง

เมื่อเวลา  10.00 น.ของวันที่  12 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บึงตะเคร็ง หมู่ที่ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายภูมิสิทธิ์ วังศีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางนิตยา ทักษิญ ประมงจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี  2562 ของจังหวัดพิษณุโลก  โดยในวันนี้ เนื่องด้วยวันที่ 21กันยายน ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้เป็น “วันประมงแห่งชาติ” โดยกรมประมงมอบหมายให้หน่วยงานกรมประมงในทุกจังหวัดประสานกับองค์กร หน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการของชุมชน และองค์กรบริหาร ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการฟื้นฟูรักษาตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถข้าใจ เข้าถึงและการนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยังยืน และงดจับสัตว์น้ำ

ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่ ในตำบลบางระกำ และพี่น้องประชาชน ร่วมพันธุ์ปลาที่ปล่อยในวันนี้ จำนวน 300,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลา ปลายี่สกเทศ 150,000 ตัว    ปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว ปลาสร้อยขาว จำนวน 50,000 ปลาหมอตาล จำนวน 25,000 ตัว ปลาดุกอุย 25,000 ตัว

/////////

 

แสดงความคิดเห็น