เปิดถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแคว วิถีชุมชนคนพิษณุโลก กระตุ้นท่องเที่ยวท้องถิ่น

เมื่อเวลา  18.30 น.ของวันที่ 15 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณวัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแคว วิถีชุมชนคนพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  15-17 กันยายน เพื่อสร้างจิตสำนึกรักชาติรักถิ่นและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแก่เยาวชนและประชาชนตลอดจนส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดมาสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

การจัดงานในครั้ง ได้จัดกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ,กิจกรรมชุมชนคนอำเภอ โดยอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ได้นำสินค้าพื้นเมืองและของดีมาวางจำหน่าย และกิจกรรมนวัตกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสองแคว ซึ่งเป็นกิจกรรมบนเวทีที่ส่งเสริม ให้เยาวชนได้กล้าแสดงออก หากผู้ใดสนใจก็สามารถไปเที่ยวชมและเลือกซื้อ อาหาร ที่ชื่นชอบ ชมการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ก็สามารถไปเที่ยวกันได้ที่วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

////////

แสดงความคิดเห็น