กลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ พ่นงานศิลป์ สะท้อนปัญหาสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ  อ.เมืองพิษณุโลก  นายชาติรัฐ เครือหงส์ ผู้ประสานงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ.จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายณัฐธัญ งามจิตภัทรพงศ์ พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนศิลปินกราฟฟิตี้ กำลังช่วยกันสร้างงานศิลปะบนผนังปูน ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ  โดยการพ่นสีตามภาพสเกตที่ได้ร่างไว้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (กสศ.) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลนครพิษณุโลก ให้ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวจัดแสดงผลงาน

ภาพดังกล่าว เป็นหนึ่งในเคสของเด็กนักเรียนที่ออกกลางคันของอำเภอหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากตั้งครรภ์ ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาดูแลลูก สะท้อนถึงปัญหาของสังคม ที่ กสศ.จังหวัดพิษณุโลก จะได้เข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัด

นายณัฐธัญ งามจิตภัทรพงศ์ ศิลปินพ่นสี กล่าวว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ได้มาจากเรื่องจริงที่เด็กนักเรียนต้องท้องและมีลูกก่อนวัยอันควร ซึ่งลูกชายของเขาก็ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับเลือด ซึ่งภาพที่นักเรียนต้องอุ้มลูกและแต่งตัวแบบนักเรียนคอซอง นั้น ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าการที่มีลูกก่อนวัยอันควร เขาจะต้องถอดชุดนักเรียนมารับผิดชอบเพื่อมาดูแลลูก ด้วยแววตาที่มองออกไปให้คนอื่นได้รู้ว่ามีความเศร้า และอาจต้องหยุดเรียน ซึ่งในใจเขาอยากกลับไปเรียน เพื่อให้มีโอกาสที่ดีขึ้น

นายชาติรัฐ  เครือหงส์ ผู้ประสานงาน กสศ.จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า เด็กหญิงในภาพเป็นหนึ่งในจำนวนมากที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และนำสะท้อนออกมาให้สังคมได้เห็นในภาพวาด ซึ่งทางคณะกรรมการกสศ.จ.พิษณุโลก ได้ติดตามให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นเด็กอยากได้อาชีพ ที่กำลังพิจารณาในด้านการฝึกอาชีพการดูแลผู้ป่วย คนสูงอายุ ในภูมิลำเนา เมื่อมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว จะให้โอกาสทางการศึกษาต่อไป

สำหรับ กสศ. หรือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เกิดขึ้นจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีข้อเสนอให้ จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561สำหรับใครที่ต้องการชมภาพสะท้อนปัญหาสังคม สามารถชมกันได้ที่ บริเวณสวนชมน่านฝั่งตะวันตก ติดกับสะพานเอกาทศรถ พื้นที่ออกกำลังกายของชาวพิษณุโลก ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

//////////

แสดงความคิดเห็น