กองทัพภาคที่ 3 ติดโคมไฟและสปอร์ตไลท์เพิ่มความงดงามโบราณสถานพระราชวังจันทน์

วันนี้ 20กันยายน 62 พันเอก รุ่งคุณ  มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงถึงกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก, สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์  ซึ่งเป็นโบราณสถานเมืองพิษณุโลกเป็นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์และชมโบราณสถาน แต่ช่วงเวลากลางคืน พื้นที่พระราชวังจันทน์ ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางสัญจร, เส้นทางเดิน, เส้นทางจักรยาน, บางพื้นที่ของโบราณสถาน รวมทั้งชุมชนโดยรอบ ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ มีมุมอับแสงหลายแห่ง อาจก่อให้เกิดการมั่วสุม และการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ ได้

โดย พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 จึงได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนและสปอร์ตไลท์ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อเพิ่มความสว่างในเวลากลางคืนแก่พื้นที่พระราชวังจันทน์ ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ขออนุมัติอธิบดีกรมศิลปากรในการดำเนินการฯ เนื่องจากพื้นที่พระราชวังจันทน์ เป็นพื้นที่ที่กรมศิลปากรประกาศให้เป็นพื้นที่โบราณสถานฯ โดยหน่วยทหารช่างของ กองทัพภาคที่ 3 เข้าดำเนินการติดตั้งระบบ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 จนถึงปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  1. การติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 60 ชุด ในเส้นทางจักรยาน และเส้นทางวิ่ง เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้พื้นที่ในการออกกำลังกาย เส้นทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืน
  2. การติดตั้งสปอร์ตไลท์ จำนวน 47 ชุด ในการส่องสว่าง เพื่อเพิ่มความงดงามแก่โบราณสถานในเวลากลางคืน

อนาคต หากตรวจพบว่ายังคงมีจุดเสี่ยงในมุมอับแสงอีก กองทัพภาคที่ 3 จะได้เพิ่มเติมการติดตั้งโคมไฟถนนและสปอร์ตไลท์ให้มากขึ้นในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความสง่างามของโบราณสถานพระราชวังจันทน์ต่อไป ด้านความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรูปเกือกม้า ด้านหลังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นั้นพบว่าใกล้แล้วเสร็จ คงเหลือติดประตูหน้าต่างและต้องตบแต่งศิลปกรรมภายใน  ส่วนด้านนอกกำลังปูพื้นหน้าศาลฯด้วยตัวหนอนสลับแผ่นคอนกรีตสีแดง และกำลังตกแต่งลานปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและสมพระเกียรติ

ศาลสมเด็จพระนเรศวร ภายในพระราชวังจันทน์ ถือว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนมัสการพระพุทธชินราชที่วัดใหญ่แล้ว ต่อมามีก่อสร้างอาคารบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จนทำให้หลายฝ่ายต่างเห็นไม่สมควร ทางกรมศิลปากร ได้ทำการรื้อ และมาดำเนินการก่อสร้างอาคารรูปเกือกม้าด้านหลังศาลสมเด็จฯแทน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

///////////

 

แสดงความคิดเห็น