อบจ.พิษณุโลกเริ่มปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกแล้ว

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย สิบเอก ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลและลู่วิ่งภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาและเพิ่มมาตรฐานในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ โดยขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ว่าจ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมลู่วิ่ง ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกมีมาตรฐานและสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศได้ พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ติดประกาศของดใช้สนามฟุตบอลเป็นการชั่วคราวโดยจะปิดปรับปรุงซ่อมแซม ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเปิดให้บริการโดยเร็วต่อไป

แสดงความคิดเห็น