ชาวบ้านต.หนองกะท้าวร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์เทศน์ชูชก

ที่ตำบลหนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก มีประเพณีที่ชาวบ้านที่นี้สืบสานกันมานานนับ 100 ปี คือ  ประเพณีแห่กัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก โดยชาวบ้านจะร่วมกันเดินแห่ขบวน มีการแต่งกายเป็น ชูชก กัณหา ชาลี ร่วมในขบวนแห่ที่จะแห่กองผ้าและเครื่องกัณฑ์เทศน์ไปถวายยังวัดหนองสองเฒ่า ในตำบลหนองกระท้าว  แต่ไฮไลท์สำคัญคือจะมีชาวบ้านนำจีวรหรือผ้าเหลืองมาตกแต่งร่างกายเหมือนมัมมี่และสวมหน้ากากผีเรียกว่า ผีชูชก เดินในขบวนแห่

นายพจนารถ  มณีณัฐกุล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระท้าว กล่าวว่า ประเพณีดังกล่าวเป็นการสืบสานของชาวบ้านในตำบลหนองกระท้าวมาช้านาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสืบสานประเพณีดังกล่าวให้คงอยู่ โดยประเพณีนี้จะจัดขึ้นก่อนเทศกาลออกพรรษา 1 สัปดาห์  ชาวบ้านจะมาช่วยกันตกแต่งขบวนแห่ และแต่งกายตามความเชื่อ โดยเฉพาะผีชูชก ที่จะมีที่นี้ที่เดียวในไทย โดยชาวบ้านจะนำผ้าจีวรมาห่ม แล้วแต่ใส่หน้ากากเป็นผีสีแดง และห้อยปลัดขิกขนาดใหญ่ จากนั้นจะแห่ไปรอบหมู่บ้านก่อนที่จะเดินนำผ้าป่าและเครื่องกัณฑ์เทศน์ไปถวายที่วัดต่อไป.

///////////

แสดงความคิดเห็น