อบจ.พิษณุโลกซ่อมสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านหน้าวัดสนามไชย-มะต้อง อ.พรหมพิราม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริโภชน์ ธเนศราภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม นายเสกสรร กุลสุนทร หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง และนายวิโรจน์ นกจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านบริเวณหน้าวัดสนามไชย-มะต้อง หมู่ที่ 1– 2 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม หลังจากเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนหูสาแหรกแหนบบริเวณที่รับน้ำหนักสะพาน ช่วงที่ 2 ที่เกิดการชำรุดและหักเนื่องจากรับน้ำหนักจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้สะพานสลิงดังกล่าวสัญจรได้รับความเดือดร้อน โดยในวันนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมสะพานสลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ปกติ โดยมีรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อพ่วงหลังของประชาชนที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรเดินทางไปมาติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่างราษฎรของทั้งสองฝั่งสัญจรเป็นจำนวนมากและเป็นที่พึงพอใจของราษฎรชาวพรหมพิราม.
——————————————-

แสดงความคิดเห็น