เปิดงานมหกรรมอาหาร มหานครพิษณุโลก ที่เซ็นทรัลพิษณุโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหาร มหานครพิษณุโลกประจำปี 2562 ซื่ทางชมรมภัทตาคารอาหารในจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก และกระจายรายได้ให้ท้องถิ่น พร้อมกับส่งเสริมให้มีเวทีของการแสดงของให้กับน้องๆเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  30 พ.ค. ถึงวันที่  3 พ.ย.นี้ ซึ่งภายในงานได้จัดการแสดงบนเวทีให้น้องๆเยาวชนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะน้องๆนักเรียนดนตรีจ่านกร้อง อ.เมืองพิษณุโลกที่ได้ส่งเสริมวงดนตรีลูกทุ่งมานานกว่า 20 ปี ซึ่งล่าสุด อ.ศุกฤกษ์ วังซ้าย อาจารย์ควบคุมวงดนตรี โรงเรียนจ่านกร้อง ได้นำนำนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี มาเปิดแสดงดนตรีอย่างสนุกสนาน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีความสามารถตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 แต่ละคนเรียกได้ว่าร้องได้อย่างไพเราะเป็นอย่างมาก

 

นอกจากนี้ในงานนี้ยังเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียน จากโรงเรียนน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ามั้ง ได้นำการแสดง โดยเฉาะคอปเวอร์แดนซ์ และการแสดงถึงชนเขาเผ่าม้งมาให้ประชาชนที่สนใจได้ชมกันอีกด้วย แต่ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชน ได้แสดงความสามารถได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองและอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลก มาจำหน่ายให้กับประชาชนที่สนใจอีกด้วย หากประชาชนท่านใดสนใจก็สามารถไปเที่ยวชมงานมหกรรมอาหาร มหานครพิษณุโลกประจำปี 2562 ที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลจังหวัดพิษณุโลก ได้ตามวั้นและเวลาดังกล่าว

//////////////

 

 

แสดงความคิดเห็น