ชาวนครไทยแห่ขึ้นเขาช้างล้วง ปักธงชัย ตามประเพณีโบราณวันเพ็ญเดือน12

วันนี้ 11 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณเขาช้างล้วง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ของจังหวัดและอำเภอ นักเรียน นักศึกษารวมถึงชาวบ้าน ในอำเภอนครไทย ร่วมกันประกอบพิธีแห่ธงขึ้นเขาช้างล้วง ในงานประเพณีปักธงชัย และกิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี 2562 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โดยจะนำธงทั้ง 3 ผืนที่ผ่านการทอด้วยฝีมือของทุกภาคส่วนในอำเภอนครไทยที่ร่วมมือร่วมใจกันทอขึ้น ก่อนจะนำขึ้นไปปักบนยอดเขา 3 ยอด ประกอบด้วย เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนครไทย สืบสานมาตั้งแต่โบราณกาลมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

โดยปีนี้มีประชาชนจำนวนมากต่างร่วมใจแห่แหนนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง เพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยางในอดีต ซึ่งกาลต่อมาคือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย เป็นการรำลึกถึงชัยชนะของพ่อขุนบางกลางหาวที่มีชัยชนะศึก และเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อกันว่าการปักธง จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี ถ้าปีใดไม่ไปปักธงจะทำให้เกิดภัยพิบัติหรือเภทภัยต่างๆ ที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเสียชีวิตได้ ในการนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง ในทุกๆปี ชาวอำเภอนครไทยเชื่อกันว่าผู้ใดขึ้นไปปักธงบนเขาทั้ง 3 ยอด ก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งในปีนี้ นักเรียน นักศึกษาและชาวบ้านทั่วไปในอำเภอนครไทย ร่วมขึ้นไปปักธงบนเขาช้างล้วงกันอย่างคึกคัก


//////////

แสดงความคิดเห็น