กองทัพภาคที่ 3 เปิดพิพิธภัณฑ์ทหารการสู้รบ ให้ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ที่อาคารเกียรติประวัตินักรบ พิพิธภัณฑ์ทหาร กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศรวมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พ.อ.พันเอกรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์  โฆษกกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย ร.อ.หญิง มณทิรา พรมศรี ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3ได้ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทหาร กองพลทหารราบที่ 4 ได้สร้างขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2541 โดย พลตรี ชะลอ ทองศาลา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 (ในขณะนั้น) เพื่อเก็บรวมรวมยุทโธปกรณ์ ภาพถ่าย เอกสารสำคัญ ตลอดจนบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางด้านการทหาร ที่เกี่ยวข้องกับกองพลทหารราบที่ 4  โดยใช้พื้นที่อาคารศาลาเอกลักษณ์ไทย เป็นสถานที่จัดแสดง และได้รับเกียรติจาก พลโท สมหมาย วิชาวรณ์  แม่ทัพภาคที่ 3 (ในขณะนั้น) มาทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2541ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2561 พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 (ในขณะนั้น) ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ริมน้ำน่าน ตลอดจนอยู่ในเส้นทางการศึกษาทางประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 และพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง กองทัพภาคที่ 3 ให้อยู่ในแนวเดียวกัน จึงจัดให้มีการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ขึ้น บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้านหน้าอาคารกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชาของ กองพลทหารราบที่ 4 มาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นได้เปิดให้หน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา ภาคประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มาโดยตลอด  โดยแบ่งส่วนการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ดังนี้ 1.ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ เป็นแผ่นจารึกรายชื่อวีรชนผู้เสียสละของกองพลทหารราบที่ 4 ในสมรภูมิต่างๆ  ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน  2.ด้านในอาคารพิพิธภัณฑ์  แบ่งส่วนการจัดแสดงวิวัฒนาการทหาร และการปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญ ได้แก่  ส่วนที่1 พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาสตราวุธ ภาพพระราชประวัติ และแผนภาพเส้นทางเดินทัพ  ส่วนที่ 2 การกำเนิดหน่วยทหารในภาคเหนือ  ส่วนที่ 3  การร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ของกองทหารอาสาสยามส่วนที่  4  กรณีพิพาทไทย ฝรั่งเศส ในสงครามอินโดจีน ส่วนที่  5  กองพลที่ 4 กองทัพพายัพ ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ส่วนที่  6  การส่งทหารไทยไปร่วมรบในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม ส่วนที่  7  ภาพวีรชนผู้กล้าของกองพลทหารราบที่ 4ส่วนที่  8  การต่อสู้เพื่อเอาชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเขตภาคเหนือของกองพล     ทหารราบที่ 4  และส่วนที่ 9  พระราชกรณียกิจของจอมทัพไทย รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือต่อมา พลตรี อุกฤษฎ์  นุตคำแหง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 (ในปัจจุบัน) ต้องการพัฒนาต่อยอดข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์ให้เกิดความสมบูรณ์ ต่อเนื่อง จึงได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมบอร์ดนิทรรศการ ประกอบด้วย 1.กรณีป้องกันอธิปไตย บ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2.เกียรติประวัติ พลโท ชะลอ ทองศาลา  3.เกียรติประวัติ  ร้อยตรี พจน์ รัตนัย 4.การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน กองกำลังนเรศวร 5.การจัดกำลังร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ6.การส่งกำลังเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติปัจจุบันได้มีนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงถือได้ว่า พิพิธภัณฑ์ทหาร กองพลทหารราบที่ 4 เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้และข้อมูลทางทหารที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางทหารของกองทัพบก หรือ  Army Land ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้  ที่จะช่วยพัฒนาต่อยอด ปลูกฝังอุดมการณ์ความ รักชาติ รักสถาบัน ให้กับเยาวชนไทยเกิดจิตสำนึกที่ดีสืบต่อไปในอนาคตสำหรับ หน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา ภาคประชาชน หรือผู้ที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถประสานขอเข้าชมตามช่องทางการติดต่อ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ทหารกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055 – 252024  หรือ 065 – 2935419  ร้อยตรี ภาณุสรณ์ ราชสุวอ นายทหารประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 4  หรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ www.facebook.com/พิพิธภัณฑ์ทหาร กองพลทหารราบที่ 4

แสดงความคิดเห็น