ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการประกอบพิธีถวายราชสักการะ ในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้กำหนดจัดพิธีถวายสักการะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง พร้อมทำการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถานการณ์ของกองบิน 46 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจ ที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง การเป็นศาสตร์ของพระราชาที่ช่วยเหลือพสกนิกรมาตลอดระยะเวลา 64 ปี

//////////

แสดงความคิดเห็น