เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว ปีที่ 19

AIS เดินสายมอบไออุ่น ผ่านโครงการ “เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว” ปีที่ 19 มอบผ้าห่มให้แก่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภาคเหนือ

เอไอเอส โดยนายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ นำทีมพนักงานอาสา และพันธมิตรในพื้นที่ มอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ “เอไอเอส รวมใจ บรรเทาภัยหนาว” ปีที่ 19 จำนวน 2,500 ผืน เดินสายลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้แก่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร และประสบความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น ได้แก่ ชุมชนแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ชาวบ้าน ตำบลปอ อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย , ชาวบ้าน อ.เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ , ชุมชน ต.แม่หละ และ อ.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก พร้อมมอบผ้าห่มแก่กรมทหารพรานที่ 36 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ โครงการ “เอไอเอส รวมใจ บรรเทาภัยหนาว” ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 19
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญ ของการอยู่เคียงข้างกับสังคมไทย จึงได้จัดทำผ้าห่มกันหนาวเพื่อมอบแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน และยังคงเดินหน้ามอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไป

แสดงความคิดเห็น