เปิดการแข่งขัน“วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล”รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกปี 2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และมี นางอัจฉริยา เบญจพร ผู้ประสานงานการจัดแข่งขันฯ ภาคเหนือตอนล่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน ภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้สำหรับการจัดการแข่งขันมินิฯ วอลเลย์บอล จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มยุวชนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งทีมชายและทีมหญิง เพื่อส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนและประเทศชาติ ห่างไกลจากยาเสพติดตามเจตนารมณ์ของโครงการ บวท.สีขาว และส่งเสริมสนับสนุนยุวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา และเป็นโอกาสที่ยุวชนจะได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล ได้พัฒนาขีดความสามารถ และไดรับประสบการณ์จากการแข่งขันนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา การรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบและรู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยมีทีมนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม และมีทีมนักกีฬาหญิงเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม เป็นตัวแทนจากจังหวัดพิษณุโลก น่าน สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุตรดิตถ์ ซึ่งทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 จะได้เหรียญรางวัลพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท , 10,000 บาท และ 6,000 บาท ตามลำดับ และทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป.
——————————————-

แสดงความคิดเห็น