อนาคตใหม่คัดสรรผู้สมัครชิงนายกอบจ.พิษณุโลก

เวลา 13.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 พรรคอนาคตใหม่ ได้จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร เป็นตัวแทนพรรคให้เป็นผู้ลงชิงตำแหน่งนายกอบจ.พิษณุโลก ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นเวทีรอบสุดท้ายที่ผู้สมัครทั้ง 3 ทีม ต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ ดีเบท ต่อคณะกรรมการคัดเลือก ที่ประกอบด้วยกรรมการให้คะแนนจากส่วนกลาง กรรมการจากจังหวัดพิษณุโลก และจะเปิดให้สมาชิกพรรคได้ลงคะแนน เพื่อนำมาประกอบผลการคัดเลือกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นี้

ก่อนเปิดให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์ นายชำนาญ  จันทร์เรือง ผู้อำนวยการกองเลือกตั้งท้องถิ่นพรรคอนาคตใหม่ ที่มาเป็นคณะกรรมการในวันนี้ได้กล่าวกับที่ประชุมว่า พรรคอนาคตใหม่มีนโยบายในการส่งผู้สมัครนายกอบจ. เพราะการทำการเมืองนั้น จะต้องเดินไปคู่กัน ทั้งการเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองท้องถิ่นต้องเข้มแข็ง โดยเริ่มต้นที่การส่งผู้สมัครลงชิงนายกอบจ.ในจังหวัดที่พร้อม ที่คาดการณ์ว่าจะเริ่มต้นเลือกตั้งในปี 2563 โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ ทางเอกสาร มีคณะกรรมการคัดเลือกรอบแรก เมื่อผ่านก็จะมาสู่รอบที่สอง ซึ่งบางจังหวัดก็มีผู้ผ่านแค่ทีมเดียว บางจังหวัดก็มีผ่านรอบแรก 2 ทีม ในภาคเหนือ 17 จังหวัด มีผ่านรอบแรกมาสองจังหวัด คือ พิษณุโลก และ ตาก และนโยบายของพรรคคือ ให้ใช้นโยบายในการหาเสียง จะไม่ใช้เงินในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างเด็ดขาด

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่หนึ่งและมาสู่การแสดงวิสัยทัศน์คัดเลือกรอบที่สองของจังหวัดพิษณุโลกมี 3 ทีม ได้แก่ ทีมล้มยักษ์ มีนายณชพล  พลอาสา เป็นหัวหน้าทีม ทีม Future Together Team มีนายเติมสิน  แจ้งมีสุข เป็นหัวหน้าทีม และ ทีม 5 S มีนายปณต  รุจนาญานิน เป็นหัวหน้าทีม ทุกทีมได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ และมีการถ่ายทอดสดไปยังแฟนเพจอนาคตใหม่พิษณุโลก และมีการดีเบท โดยจะได้คะแนนจากคณะกรรมการพรรค คณะกรรมการจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกพรรคที่จะโหวตในวันที่ 23 พ.ย. นี้ และจะประกาศผลผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ลงสมัครนายกอบจ.ในนามพรรคอนาคตใหม่จังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 30 พ.ย.2562

…………………

แสดงความคิดเห็น