พิธีอธิษฐานจิตเหรียญที่ระลึก“เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีอธิษฐานจิตเหรียญที่ระลึกกิจกรรม “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ”
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีอธิษฐานจิตเหรียญที่ระลึกสำหรับมอบให้แก่ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เส้นทางบึงราชนก-สะพานข้ามสี่แยกอินโดจีน (ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร) เพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสรับการศึกษาต่อเนื่อง โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และได้รับเมตตาจาก พระครูสุวิธานศาสนกิจ (พระอาจารย์ไพรินทร์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ร่วมอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในพิธีมี นายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการและประชาชนร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวงพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก.
—————————————————

แสดงความคิดเห็น