อบจ.พิษณุโลกจัด“เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. ที่สวนสาธารณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายจากจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยกำหนดเส้นทางบึงราชนก-สะพานข้ามสี่แยกอินโดจีน รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัทริย์ ตลอดจนเพื่อนำเงินรายได้จากค่าลงทะเบียนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศและส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 3,500 คน ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันบริเวณกลางสะพานข้ามสี่แยกอินโดจีนจะมีจุดเช็คอินไว้สำหรับให้นักวิ่งที่เข้าร่วมโครงการได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ส่วนนักวิ่งที่เข้าเส้นชัย 10 ท่านแรก แบ่งเป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน จะได้รับถ้วยรางวัล “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” ครั้งนี้ด้วย.

————————————————————

 

แสดงความคิดเห็น