เตรียมจัดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2563 30 ม.ค.-5 ก.พ.63

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.30 น. ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระสุธรรมมุนี รองเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ประชุมคณะกรรมการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 (วันขึ้น 6 – 12 ค่ำ เดือน 3) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นมัสการพระพุทธชินราชและได้บำเพ็ญกุศลอื่นๆ เป็นการเผยแผ่ศีลธรรมและส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อจัดหารายได้สำหรับบูรณปฎิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายในปีที่ผ่านมาและพิจารณางบประมาณการจัดงานในปี 2563 ซึ่งมีกิจกรรมในงาน อาทิ ฟังเทศน์ปุจฉาชาดก บวชเนกขัมมบารมี ประกวดมารยาทไทย ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ตอบปัญหาศีลธรรมชิงรางวัล และมีมหรสพสมโภช ลิเก ภาพยนตร์ ดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รับชมฟรี !! ตลอดงาน 
ทั้งนี้ได้ประกาศเปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า ในวันที่ 13-14 มกราคม 2563 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 062-8707799 , 095-7984203

แสดงความคิดเห็น